Alla inlägg den 23 februari 2009

Av Christian - 23 februari 2009 11:46

[fortsättning på torsdagens inlägg]   

Å andra sidan kan det lika gärna anses vara så att det är avvikarna själva som gör att normerna definieras. Jag vill mig minnas att det var Foucault som sade någonting i stil med att ”Ett centrum definieras av det som befinner sig i utkanterna”, och i fallet med den här essän kan vi använda det för att se homosexualiteten som något.


Om man för att börja i motsatt ände ser heterosexualiteten som ett centrum, med vilket här menas majoriteten av alla människor, så kan detta centrum vara ett ideal för dessa människor så länge det har någonting - en motpol - som visar vad som inte är idealiskt.

För at uttrycka det på ett annat och kanske klarare sätt; jag kan bara veta att jag är bra på något, så länge jag kan se att det finns andra som är sämre på samma sak. Utifrån den synvinkeln kan man se den homosexuella minoriteten som det fenomen vilket rättfärdigar den heterosexuella majoritetens skapande och bevarande av normerna kring sexualitet.

 

Från detta till vår nästa fråga: Vari finns orsaken till homosexualiteten? Eller, för att återknyta till ovanstående; vari finns orsaken till just heterosexualiteten?

Vi har den psykologiska synen, som här får representeras med en något ensidig bild av Freud och hans psykoanalytiska teori, enligt vilket homosexualiteten skulle vara en följd av en frånvarande fadersgestalt och/eller en dominant mor, en attityd som (tack och lov) inte har någon större mängd anhängare utanför vissa universitets institutioner för psykologi.

 

Som en motpol har vi ett biologiskt synsätt som bland annat säger att orsaken skulle kunna stå att finna i våra gener eller i hjärnans uppbyggnad, något jag ser som mer sannolikt än den psykologiska förklaringen. Nackdelen är att detta kan ge upphov till skrämmande visioner om genmanipulering och bortrensande av oönskade anlag; skulle jag över huvud taget blivit född om mina föräldrar fått veta att jag med största sannolikhet skulle växa upp med dåliga ögon, depression och avvikande sexualitet? Skulle vår framtida kultur alls vara berikad av personligheter som, för att nämna några, Leonardo da Vinci, Oscar Wilde, Michel Foucault eller Morrissey (ok, Moz har inte kommit ut, men vem tror han att han lurar?), alla förmodat bi- eller homosexuella, samt personer jag respekterar och beundrar.

  Slutligen det sociala/sociologiska synsätt som ligger mig närmast om hjärtat, inom vilket sexualiteten formas av samhället och med namn som Foucault och queer-teori i spetsen.

de hävdar, om än på något olika sätt, att man inte kan eller får döma någon på grund av dennes sexualitet, och att den rådande heteronormen inte har något egentligt värde då trots denna norm finns - vid varje givet tillfälle - ett visst antal personer som inte kan eller inte vill vara en del av ett samhälle som explicit och implicit hyllar den vita, medelålders, heterosexuella mannen som en idealmänniska.

 

Inget av dessa tre synsätt ger dock ett rakt svar på det som enligt Asplund (ok, enligt min tolkning av Asplund) är den viktigaste delen av sociologisk forskning; att fråga sig varför och ta reda på vad fenomenen betyder. Vad betyder då den så kallat avvikande sexualitet som är detta arbetes beskådade fenomen? Jag kan tyvärr inte ge något direkt svar på den frågan, med vilket hela poängen med de här sidorna på många sätt går förlorad, men jag har om inte annat presenterat ett par olika tankar om fenomenets eventuella orsaker, samt normskapandet kring sagda fenomen, men när det kommer till just dess betydelse saknas än så länge den kunskapen.

 

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se